EKIPA


-???-

Chráněné bydlení MAJÁK

MAJÁK

Projekt chráněného bydlení je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Identifikátor služby: 4416238

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Maják je vytvářet chráněné prostředí a poskytovat lidem s duševním onemocněím takové služby, které vedou k posilování jejich dovedností, znalostí a návyků tak, aby po ukončení služby mohli bydlet v přirozeném prostředí, pokud možno s menší mírou podpory než u nás.


Cíle
Našim cílem je uživatel, který:

Po dobu pobytu získánebo udrží dovednosti potřebné pro samostatné bydlení

 • Zvládá péči o domácnost (čistota a pořádek v domácnosti)
 • Zvládá péči o sebe (úkony běžné hygieny)
 • Je schopen si zajisti stravování (nakupování, přípravu stravy)
 • Dokáže hospodařit s penězi


zodpovědný přístup ke své nemoci

 • Pravidelné návštěy lékaře
 • Užívá předepsané léky
 • Ví jak se zachovat při zhoršení stavu
 • O své nemoci má dostatečné informace


Dokáže uplatňovat svá práva, svobody a oprávněné zájmy

 • Má základní znalosti o sociální síti a návazných službách
 • Je příjemcem všech oprávněých sociálních dávek
 • Dokáže využít návazné služby podle svých potřeb, možností a schopností


Dokáže navazovat vztahy se svým přirozeným prostředím

 • Umí si organizovat svůj volný čas
 • Účastní se společenského života (kulturní, sportovní akce atd.)
 • Je schopen soužití se svým okolím
 • Udržuje vztahy se svou rodinou, známými, přáteli

Umí se rozhodovat v každodenních situacích

 • Zná možná rizika svých rozhodnutí
 • Rozhoduje se samostatně


EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-